Płyn do dezynfekcji powierzchni Aseptic Pro | ProElite

ASeptic Pro

Płyn do dezynfekcji powierzchni

Środek do błyskawicznej dezynfekcji i odkażania przestrzeni. Sprawdzi się zarówno na przedmiotach do codziennego użytku, jak i większych powierzchniach. Produkt jest bezpieczny dla różnych typów powierzchni lecz zaleca się wcześniejsze sprawdzenie jego działania w mniejszym, niewidocznym miejscu. Preparat może wchodzić w reakcje z lakierem wodorozcieńczalnym. Wysokie 75% stężenie alkoholu etylowego w preparacie wspiera szybką i skuteczną  eliminację wirusów, grzybów i bakterii oraz zapobiega ich rozprzestrzeniania się.

KLIENT DETALICZNY:

KUP PRODUKT
KLIENT BIZNESOWY:

ZAMÓW
Przeznaczenie

Dezynfekcja
Dedykowany do

Ochrona osobista
Typ

Ready to use
Zobacz szczegółowy opis
100000+
sprzedanych
litrów
54000+
klienci używający
produktu
8+
dostępność w krajach
87800+
myjnie używające produktuOPIS

Preparat do dezynfekcji powierzchni

Asceptic Pro to środek do błyskawicznej dezynfekcji i odkażania powierzchni. Sprawdzi się zarówno na przedmiotach do codziennego użytku, klamkach, poręczach, drzwiach, jak i większych powierzchniach – podłogach, blatach oraz armaturach łazienkowych. Produkt jest bezpieczny dla różnych typów powierzchni lecz zaleca się wcześniejsze sprawdzenie jego działania w małym, niewidocznym miejscu. Preparat może wchodzić w reakcje z lakierem wodorozcieńczalnym.

Odpowiednio dopracowana receptura i wysokie 75% stężenie alkoholu etylowego w preparacie Aseptic Pro wspiera szybką i skuteczną  eliminację wirusów, grzybów i bakterii oraz zapobiega ich rozprzestrzenianiu się. Produkt nie niszczy i nie odbarwia czyszczonych powierzchni. Środek nie wymaga rozcieńczania ani spłukiwania, do tego pozostawia niezwykle przyjemny i świeży zapach.

 

 

Jak stosować?

Płyn do czyszczenia powierzchni – Aseptic Pro to produkt gotowy do użycia. Nie należy go rozcieńczać z wodą lecz rozpylić na czyszczonej powierzchni i po około 1 minucie przetrzeć całość ściereczką. Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych i unikanie kontaktu z oczami w trakcie używania preparatu.

 

 

 

Gdzie stosować?

Preparat posiada potwierdzone właściwości ochronne oraz dezynfekujące, dzięki czemu może być stosowany w różnych warunkach. W pełni bezpieczny dla wszystkich powierzchni: lakierów, metali (i pomalowanych elementów lakierowych), paneli, poręczy, elementów drewnianych, szafek, stołów, blatów. Niegroźny dla tekstyliów, takich jak dywaniki, firanki. Zaleca się zastosowanie preparatu w hotelach, restauracjach, przedszkolach, ale również warunkach domowych oraz w obiektach użyteczności publicznej. Niezwykle praktyczne opakowanie z wygodnym aplikatorem umożliwia zabranie ze sobą produktu wszędzie! Bakteriobójczy, wirusobójczy i grzybobójczy płyn jest odpowiedni do stosowania i odkażania zarówno w domach, jak i w placówkach użytku publicznego, w przychodniach, gabinetach lekarskich czy szpitalach.

INFORMACJE
SZCZEGÓŁOWE

Gotowy preparat alkoholowy do szybkiego odkażania i dezynfekcji powierzchni o wysokim stężeniu substancji aktywnych. Produkt działa drażniąca na oczy, dlatego zaleca się unikanie kontaktu z płynem w tej sferze. Wysoce łatwopalny. Może wchodzić w reakcje z lakierami wodorozcieńczalnymi.

Produkt zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyborów Medycznych i Produktów Biobójczych. Pozwolenie nr. 0238/TP/2020.

Typ:
Gotowy do użycia

Wydajność:
Wysoka – duże stężenie substancji aktywnych

Dostępne opakowania:
750ml, 5L, 25L

Sposób użycia:
nie rozcieńczać, rozpylić na czyszczoną powierzchnię i pozostawić na około 1 minutę, można przetrzeć ściereczką. Stosować w rękawicach ochronnych, z ochroną oczu.

Ostrzeżenia:

 • Produkt działa drażniąco na oczy – w przypadku dostania się do oczu należy ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać;
 • Spożycie grozi śmiercią – W przypadku połknięcia skontaktować się z lekarzem / ośrodkiem zatruć;
 • Po wzionięciu drogą oddechową – zapewnić dostęp do świeżego powietrza, ciepło i spokój;
 • W razie potrzeby zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę;
 • Skutki uboczne – nie stwierdzono innych ubocznych skutków stosowania niż wynikające z klasyfikacji;
 • Wysoce łatwopalna ciecz i opary – przechowywać z daleka od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić;
 • Trzymać z dala od dzieci;
 • Utylizacja – produkt/opakowanie usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady niebezpieczne w swojej gminie;
 • Przechowywanie – przechowywać tylko w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
 • Środek może wchodzić w reakcje z wodorozcieńczalnymi lakierami.
 • Bezpieczny dla powierzchni – przed użyciem sprawdzić w niewidocznym miejscu.

Substancja czynna: Etanol 75g/100g (EC:200-578-6; CAS: 64-17-5) Zawiera: Etanol, kompozycje zapachowe.

Informacje

Środek do dezynfekcji dla wszystkich powierzchni. Pozostawia miły zapach, nie plami, nie odbarwia. Przed użyciem należy sprawdzić go w niewidocznym miejscu, ponieważ istnieje ryzyko wejścia w reakcję z lakierem wodorozcieńczalnym. Optymalne i w pełni dopracowane stężenie 75% alkoholu daje 99% skuteczności w zwalczaniu bakterii, wirusów, grzybów i drobnoustrojów. Produkt o przedłużonym działaniu, dwie godziny po użyciu powierzchnia pozostaje niekorzystna dla wirusów, co potwierdzają liczne testy.

KLIENT DETALICZNY:

  KUP PRODUKT

KLIENT BIZNESOWY:

  ZAMÓW
Pliki do pobrania

ASeptic-Pro.7z