Klient detaliczny
Klient biznesowy

Kitchen Cleaner

Przeznaczenie:

Usuwanie tłustych plam

Dedykowany:

Kuchnia, gastronomia

Opis:

  • Niskopieniący, alkaliczny, koncentrat do usuwania tłustych plam
  • Nadaje się do mycia maszynowego i ręcznego wszelkich silnie zanieczyszczonych powierzchni, odpornych na alkalia
  • Doskonale rozpuszcza zanieczyszczenia pochodzenia tłuszczowego, olejowego oraz pochodzenia zwierzęcego i roślinnego
  • Współpracuje z twardą, zimną wodą
  • Preferowany do wszelkiego rodzaju powierzchni w kuchni i gastronomi oraz zakładach przetwórstwa spożywczego i zbiorowego żywienia, nie mających bezpośredniego kontaktu z żywnością

Typ:

Koncentrat

Wydajność:

Wysoka – duże stężenie substancji aktywnych

Dostępne opakowania:

1L, 5L

Dozowanie:

Codzienne mycie 25-50 ml/10 l wody
Doczyszczanie 100-200 ml/10 l wody
Po czyszczeniu dokładnie spłukać wodą

Bezpieczeństwo:

Bez NTA – substancji rakotwórczych
Bez rozpuszczalników
Działa w zakresie pH 13,00-13,50